FAQ

Op welke momenten kan je instromen bij 10&Meer?

Een leerling kan bij ons instromen in groep 7, groep 8 of in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, bij de start van het nieuwe schooljaar.

Wanneer kan mijn kind uitstromen naar de middelbare school?

Leerlingen bij 10&Meer stromen in principe uit na de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Op initiatief van ouders en kind kunnen leerlingen na groep 8 uitstromen, maar dan is de 10-14 leerlijn die wij aanbieden nog niet afgerond.

Kan mijn kind naar alle middelbare scholen uitstromen?

Leerlingen die op 10&Meer hebben gezeten hebben een vrije keus voor een middelbare school in Haarlemmermeer.

Is 10&Meer alleen voor hoogbegaafde kinderen?

Nee. Het Tienercollege 10&Meer is een voorziening voor leerlingen die toe zijn aan een extra uitdaging (bijvoorbeeld omdat de leerling kenmerken van hoogbegaafdheid heeft of een disharmonisch profiel) of omdat de middelbare school net te vroeg komt en de leerling gebaat is bij extra tijd. Dit kan zijn op cognitief of sociaal-emotioneel gebied. Lees meer onder het kopje doelgroep.

Wanneer krijgt mijn kind een schooladvies bij 10&Meer?

Op het Tienercollege krijgen leerlingen pas een schooladvies na de eerste twee jaar van de middelbare school. We bekijken samen welk ambitieniveau realistisch is en proberen hier naartoe te werken. Mocht een leerling na groep 8 naar de middelbare school doorstromen krijgen ze in februari/maart een definitief schooladvies.

Hoe groot zijn de groepen bij 10&Meer?

Ons streven is om groepen van rond de 20 leerlingen te vormen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen en personele bezetting.


Krijgen de leerlingen dezelfde groep 8 beleving bij 10&Meer?

Ja. We gaan bij 10&Meer gewoon op kamp of meerdaagse excursies en organiseren een musical.


Is 10&Meer voltijds onderwijs?

Ja. Bij 10&Meer zijn de leerlingen elke dag van 8:30 tot 14:30 op school.


Maakt mijn kind ook de eindtoets bij 10&Meer?

Ja. Het afnemen van een eindtoets is verplicht in groep 8. Bij 10&Meer gebruiken we de toetsen van IEP (Inzicht in Eigen Profiel).


Werken leerlingen alleen maar zelfstandig bij 10&Meer?

Nee. Leerlingen werken 's ochtends aan de funderende vakken. Er wordt instructie gegeven voor taal, spelling en rekenen. In de verwerking hiervan wordt gedifferentieerd. Sommige leerlingen gaan sneller door de stof heen, anderen krijgen extra instructie of meer tijd om te oefenen.
In de middag werken we projectmatig aan de zaakvakken.


Hoe zit het met de pauzes bij 10&Meer?

We werken met een vijf gelijke dagen rooster, de leerlingen lunchen elke dag met elkaar op school.


Hoe gaat dat met de loting bij 10&Meer?

Als je als leerling en ouders kiest om het voortgezet onderwijs bij 10&Meer te volgen dan maak je de gehele onderbouw periode bij 10&Meer af. Het is niet mogelijk om alleen het eerste jaar van het voortgezet onderwijs bij 10&Meer te volgen. Leerlingen zitten dus de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs bij 10&Meer. Na deze onderbouw periode kunnen leerlingen zich gaan oriënteren op een middelbare school. 10&Meer doet dus niet mee aan de loting.

Wat is het verschil tussen 10-14 onderwijs, Junior college en tienercollege?

Bovenstaande namen worden door elkaar gebruikt voor veelal dezelfde voorzieningen. Bij alle varianten gaat het om onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14/15 jaar. Wij gebruiken de naam Tienercollege.